четвъртък, 23 февруари 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ
  Днес, 23.02.2017 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. на градския площад ще се проведе за първи път възстановка на обичая „Прочка“ под мотото: „Да си подадем ръце, да си простим и да вървим напред“.
Публичната проява е по Проект BG05М2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ – Твоят час от клуб „Граовчета за народознанието“ с ръководител Емилия Максимова и детски танцов състав „Граовче“ с ръководител Яна Кираджиева.
Във възстановката ще участват фолклорна група към читалище „Искра 1932“ с. Слаковци и читалище „Просвещение 1870“ гр. Брезник.
Преживяването ще бъде неповторимо!
Заповядайте!

За Авторите

viletoborisova75gmail.com

Автор & Редактор

Сайтът на СОУ "Васил Левски гр. Брезник се поддържа с внимание и любов от целия училищен колектив и учениците.

Публикуване на коментар

 
СУ Васил Левски © 2015 - Designed by Templateism.com